Speciaal voor Raadsleden: de webinar-serie “verdiep uw kennis in de Omgevingswet”

Omgevingswet voor Raadsleden 

 

Op 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe omgevingswet van kracht worden. Deze nieuwe wet stelt nieuwe eisen aan bestuurders, politici en ambtenaren. Om een paar voorbeelden te noemen: zo dienen gemeenteraden vooraf van te voren te besluiten of en op welke manier participatie van de burger een rol gaat spelen in dit proces , wat zijn de rechten zijn van de gemeenteraad bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat wel en wat niet in het omgevingsplan opgenomen mag worden enz.

Daarnaast zijn er vele vragen en onduidelijkheden ten aanzien van deze wet: hoe zit precies “de knip” in elkaar, welke voorbereidingsprocedure is van toepassing, brengt de omgevingswet verandering in het gemeentelijk
grondbeleid, schadevergoedingsproblematiek etc. Kortom, een scala aan vragen en onduidelijkheden waarop we in een aantal geplande webinars antwoord en verduidelijking geven.