Speciaal voor Raadsleden: de webinar-serie “verdiep uw kennis in de Omgevingswet”

Omgevingswet voor Raadsleden 

 

Op 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe omgevingswet van kracht worden. Deze nieuwe wet stelt nieuwe eisen aan bestuurders, politici en ambtenaren. Om een paar voorbeelden te noemen: zo dienen gemeenteraden vooraf van te voren te besluiten of en op welke manier participatie van de burger een rol gaat spelen in dit proces , wat zijn de rechten zijn van de gemeenteraad bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat wel en wat niet in het omgevingsplan opgenomen mag worden enz.

Daarnaast zijn er vele vragen en onduidelijkheden ten aanzien van deze wet: hoe zit precies “de knip” in elkaar, welke voorbereidingsprocedure is van toepassing, brengt de omgevingswet verandering in het gemeentelijk
grondbeleid, schadevergoedingsproblematiek etc. Kortom, een scala aan vragen en onduidelijkheden waarop we in een aantal geplande webinars antwoord en verduidelijking geven.

Webinars Omgevingswet,
Agenda 2020/2021

11 nov 20:00 – 2100

Update Omgevingswet
door Dick Bosgieter, raadslid gemeente Hellevoetsluis en Omgevingsjurist

18 nov 20:00 – 2100

Positie en invloed Gemeenteraad
door Dick Bosgieter, raadslid gemeente Hellevoetsluis en Omgevingsjurist

25 nov 20:00 – 2100

Omgevingswet en inspraakprocedures
door Marcel van Miert, projectleider Herstel natuurwaarden Markdal Breda

2 dec 20:00 – 2100

Omgevingswet en DSO 3.0
door Anne Mollema, projectmanager bij Stadsontwikkeling Rotterdam

6 jan 20:00 – 2100

Omgevingsplan, bruidsschat en verordeningen
door Peter van de Laak, Adviseur Omgevingswet gemeente Oss en gemeente Amersfoort

12 jan 20:00 – 2100

vervolg Omgevingswet en DSO 3.0
door Anne Mollema, projectmanager bij Stadsontwikkeling Rotterdam

19 jan 20:00 – 2100

Nadeelcompensatie en planschade
door Hans Elmendorp en Ivo Huntjes, Johan van Oldenbarneveltstichtin

5 nov 20:00 – 2100

APV en Omgevingswet
door Herman de Vries, senior jurist gemeente Enkhuizen (voorheen in Vlaardingen, Tiel en Culemborg)

9 feb 20:00 – 2100

Omgevinsgwet, Climate Change en COVID-19