Speciaal voor Raadsleden: de webinar-serie “verdiep uw kennis in de Omgevingswet”

Omgevingswet voor Raadsleden 

 

Op 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe omgevingswet van kracht worden. Deze nieuwe wet stelt nieuwe eisen aan bestuurders, politici en ambtenaren. Om een paar voorbeelden te noemen: zo dienen gemeenteraden vooraf van te voren te besluiten of en op welke manier participatie van de burger een rol gaat spelen in dit proces , wat zijn de rechten zijn van de gemeenteraad bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat wel en wat niet in het omgevingsplan opgenomen mag worden enz.

Daarnaast zijn er vele vragen en onduidelijkheden ten aanzien van deze wet: hoe zit precies “de knip” in elkaar, welke voorbereidingsprocedure is van toepassing, brengt de omgevingswet verandering in het gemeentelijk
grondbeleid, schadevergoedingsproblematiek etc. Kortom, een scala aan vragen en onduidelijkheden waarop we in een aantal geplande webinars antwoord en verduidelijking geven.

Webinars Omgevingswet,
Agenda 2020/2021

Update Omgevingswet

1 december 20:00-21:00 uur

door Dick Bosgieter, raadslid gemeente Hellevoetsluis en Bestuursjurist

Positie en invloed Gemeenteraad

12 januari van 20:00-21:00 uur

door Dick Bosgieter, raadslid gemeente Hellevoetsluis en Bestuursjurist

Omgevingswet en inspraakprocedures

26 januari van 20:00-21:00 uur

door Marcel van Miert, projectleider Herstel natuurwaarden Markdal Breda

Omgevingswet en DSO 3.0 (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

9 februari van 20:00-21:00 uur

Het digitaal verwerken van informatie per locatie in aansluiting op de Omgevingswet.

door Anne Mollema, projectmanager bij Stadsontwikkeling Rotterdam

Omgevingsplan, bruidsschat en verordeningen

23 februari van 20:00-21:00 uur

door Peter van de Laak, Adviseur Omgevingswet gemeente Oss en gemeente Amersfoort

vervolg Omgevingswet en DSO 3.0

9 maart van 20:00-21:00 uur

door Anne Mollema, projectmanager bij Stadsontwikkeling Rotterdam

Nadeelcompensatie en planschade

23 maart van 20:00-21:00 uur

door Hans Elmendorp en Ivo Huntjes, Johan van Oldenbarneveltstichting

APV en Omgevingswet

6 april 2021 van 20.00-21.00 uur

door Herman de Vries, senior jurist gemeente Enkhuizen (voorheen in Vlaardingen, Tiel en Culemborg)

Omgevinsgwet, Climate Change en COVID-19

20 april van 20:00-21:00 uur

door Mira Sys, onderzoeksjournaliste voor o.a. De Correspondent en Follow The Money over vervuiling in de Nederlandse bodem.