Afbeelding met lucht, buiten, water, eilandAutomatisch gegenereerde beschrijving

 

JVO ACADEMIE:

Masterclass: 8 juni 2023 12.00-18.00  Delft.

 

Planschade en nadeelcompensatie. Wat verandert er voor u als gemeenteambtenaar of rijksambtenaar?

Ik meld mij aan

 

Vanaf 1 januari 2024 krijgt u als gemeenteambtenaar te maken met de omgevingswet. Deze nieuwe wet brengt voor u een aantal fundamentele veranderingen met zich mee o.a. hoe anders gaat nadeelcompensatie in de praktijk werken, wat zijn de verschillen met planschade en onder welke voorwaarden kunnen benadeelden in aanmerking komen voor planschade en/of nadeelcompensatie? En, wat bedraagt daarvan de maximale hoogte. Bovendien zal de verplichte schadecommissie komen te vervallen waardoor u genoodzaakt bent meer richting te geven aan het afhandelen en toetsen van de schadeclaims. Kortom een scala aan vragen waar u als gemeenteambtenaar mee te maken gaat krijgen die in deze masterclass worden beantwoord.

 

In dat kader wil de JVO-academie op 8 juni 2023 een seminar organiseren voor ambtenaren en deskundigen dat volledig is toegespitst op de praktijk via een mix van training en kennisuitwisseling. Wilt u deelnemen? Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar info@planschade.net of info@pklc.com.

 

 

Afbeelding met persoon, binnen, scène, kamerAutomatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

Programma Masterclass Omgevingswet 6 juni 2023

 

12.00 uur    Inloop broodjes lunch

12.30 uur    Opening Masterclass door Mr. E. Meijer, directeur JVO-Academie

12.35 uur    Inleiding Nadeelcompensatie door mr. M. Tjepkema, hoofd onderzoeksafdeling Raad van State. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen zijn:

a. Wettelijk kader Nadeelcompensatie

b. Vergelijking met planschade en veranderingen

c. Kritiekpunten op wettelijk kader nadeelcompensatie

d. Handreiking Nadeelcompensatie Ministerie BIZA, normaal maatschappelijk risico en diverse onderwerpen.

e. Creatieve tips inzake nadeelcompensatie rapportages.

14.35 uur    Pauze

14.45 uur    Vraag aan de heer Tjepkema

15.15 uur    Hans Elmendorp, seniorjurist JVO Academie

en Mr. E. Meijer, directeur JVO

Behandeling van casus Vroondaal in vier of vijf

Groepen waarin alle aspecten van planschade

Aan de orde komt en link met Omgevingswet

De heer Tjepkema en Huijts zullen ook casus

Leiden.

17.00 uur    Borrel en hapjes

18.00 uur    Afsluiting

 

Studiemateriaal

U krijgt van tevoren digitaal een syllabus toegestuurd, zodat op de dag zelf een

vliegende start kan worden gemaakt. Daarnaast kun u ook uw (fictieve) praktijkcasus voorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Tevens wordt u per kwartaal middels onze nieuwsbrief op de hoogte houden van recente jurisprudentie van de Raad van State en nieuwe relevante wet- en regelgeving.

 

Kosten

De deelnamekosten zijn € 650,- p.p. (excl. btw). Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voorafgaand aan het seminar.

 

Aanmelding

Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail: info@planschade.net

Ik meld mij aan

 

Inlichtingen

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op via info@planschade.net of bel 078 – 614 24 08.

 

Alle deelnemers zullen voorzien worden van reader die digitaal beschikbaar gesteld.

 

 

 

Korte voorstelronde docenten Masterclass Nadeelcompensatie en Omgevingswet

 

Afbeelding met persoon, person, muur, overdektAutomatisch gegenereerde beschrijving

Mr.dr. M.K.G. Tjepkema

Michiel Tjepkema (1974) promoveerde in 2010 cum laude op het proefschrift Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel. Een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht. Hij was als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en maakte in 2018 de overstap naar de Raad van State. Daar is hij thans unithoofd van de kennisunit, een wetenschappelijk bureau dat de Afdeling bestuursrechtspraak ondersteunt. Sinds 1 maart 2023 is hij tevens voor één dag per week verbonden aan de Open Universiteit als hoogleraar overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade. Hij is lid van de redactie van  het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid en (co-)auteur van tal van bijdragen op het terrein van overheidsaansprakelijkheidsrecht, waaronder nadeelcompensatie, de mijnbouwschade in Groningen, onrechtmatige besluiten en tegemoetkomingen van overheidswege. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

 

 

Afbeelding met persoon, person, blauwAutomatisch gegenereerde beschrijving

Mr. E.G.J.M. Meijer

Eric Meijer is sedert 1999 directeur van de Johan Van Oldenbarnevelt Stichting voor het Omgevingsrecht. Betrokken bij tot stand koming Wro en Omgevingswet. Nadeelcompensatie en planschade hebben naast bestuursrecht zijn focus. 25 jaar verzorgt JVO seminars en masterclasses over de Omgevingswet.

 

 

Afbeelding met persoon, person, pakAutomatisch gegenereerde beschrijving

Hans Elmendorp

Heeft meer dan 25 jaar ervaring met planschade en nadeelcompensatie en houdt dagelijks alle artikelen en jurisprudentie bij van de Raad van Staten en Rechtbanken. Daarnaast is hij vraagbaak voor veel gemeenten op het gebied van de ruimtelijke ordening en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Tevens treed hij al 10 jaar lang op als docent JVO academie

 

page1image10356144

Dick Bosgieter

Heeft van 1980 tot juni 2019 ruime ervaring opgedaan in diverse overheidsfuncties bij het Rijk en de gemeente Rotterdam, zoals manager, jurist, lobbyist en strateeg. Daarnaast is hij nu nog actief als ondernemer (adviseur en trainer), politicus, debatleider, dagvoorzitter, presentator bij lokale omroepen en voorzitter van diverse bezwaarschriftencommissies. Zijn ervaring als ambtenaar, maar ook als ondernemer en politicus stellen hem in staat het beste uit die 3 werelden te combineren en te verenigen. Door de verbinding te leggen tussen zijn juridische en bestuurlijke kennis is hij in staat complexe problemen tot de kern terug te brengen en op een duidelijke en interactieve manier over te brengen. Bestuurlijke sensitiviteit staat daarbij centraal.

 

Afbeelding met persoon, person, pak, kledingAutomatisch gegenereerde beschrijving

Mr.dr. J.H.M. Huijts

Jonathan Huijts  promoveerde in 2020 op het proefschrift Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade. Titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheid. Hij is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Hij houdt zich daar bezig met schadevergoedings- en duurzaamheidsvraagstukken. Ook is Jonathan als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur verbonden aan Corten De Geer Advocaten te Amsterdam.

 

 

Ik meld mij aan