Tijdens een drietal seminars, draaien wij 360 graden rondom de Omgevingswet.

De Johan van OldenBarnevelt Stichting is al 35 jaar gespecialiseerd in Omgevingsrecht op het gebied van planschade en nadeelcompensatie. De stichting adviseert ruim 80 gemeenten en vele particulieren. Ook na het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet zal dit recht voorlopig van toepassing blijven. Vanuit ons vakgebied en ruime ervaring organiseren wij daarom (in samenwerking met ons brede netwerk) actuele en spraakmakende Seminars. Samen met bevlogen vakspecialisten. Tijdens een drietal seminars, die wij verzorgen, waaraan u deel kunt nemen, draaien wij 360 graden rondom de Omgevingswet en belichten de komende en huidige actuele problematiek.

 

Reserveer alvast de volgende data in uw agenda:
Dag 1: 4 oktober Den Haag, 11 oktober Zwolle, 29 november Venlo
Dag 2: 25 oktober Leiden, 1 november Groningen, 13 december Roermond
Dag 3: 8 november Enschede, 15 november Rotterdam, 22 november Maastricht

 

Lees hier meer over de docenten van deze seminars

 

Prijs per dagdeel: 395 euro inclusief

 

Dag 1

Omgevingsrecht

Deze dag staat in het teken van de actualiteit van het omgevingsrecht. Planschade en nadeelcompensatie zijn hierbij een belangrijk juridisch instrumenten in de huidige wetgeving (Wro) en in de overgangswetgeving die zal gelden vanaf 1 januari 2021. Belangrijk onderdelen van het recht in de nieuwe omgevingswet is om precies om te weten welke gevolgen de wet heeft vanaf 1 januari 2021. Daarbij zal Jeroen Huijben beleidscoördinator Omgevingswet bij het Ministerie van BiZa spreken over de invoeringswet en overgangswetgeving. Daarnaast zal hij hoofdstuk 15 Omgevingswet (nadeelcompensatie) en de staalkaarten bespreken. Deels is het ingewikkelde materie maar Jeroen Huijben heeft de wetgeving voor een gedeelte gemaakt en kent de achtergronden voor 100%. Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Jurisprudentie en wetgeving schetsen de drie docenten de achtergronden van genoemde onderwerpen. Na het seminar zenden we actuele documenten via een Nieuwsbrief toe aan de deelnemers tot de invoering van de wetgeving per 1 januari 2021.

Dag 2

Omgevings Wet

Deze dag staat op een praktische manier in het teken van de nieuwe omgevingswet. We nemen u mee op onze vraag welke nieuwe bestuurlijke kansen er liggen voor een betere omgang met ons leefmillieu. Planschade en nadeelcompensatie is hierbij een belangrijk juridische instrument. Belangrijk aspect voor degene die met de nieuwe omgevingswet gaan werken is, om te weten welke impact de komende wet gaat hebben op de bestaande regelgeving en procedures. Anders dan op de eerste dag, ligt nu de vraag centraal hoe ver we kunnen gaan bij het nemen van afdoende voorzorg maatregelen vooraf. Als laatste schetsen we aan de hand van de praktijk hoever het met de automatisering staat. Welk effect heeft het Digitale Stelsel van de Omgevingswet op de manier van werken voor het individu en organisatie? Aan de hand van aansprekende praktijk voorbeelden schetsen de sprekers vanuit hun vakgebied, de dagelijkse praktijk. Naast het benoemen van de actuele ontwikkelingen zal er ook ruimte zijn voor het benoemen van knelpunten en oplossingen.

Dag 3

Omgevingsontwikkeling

Deze dag staat op een inhoudelijke manier in het teken van de omgevingsontwikkeling. We schetsen samen met u de nieuwe rol van de overheid. Welke rol van betekenis nemen het verbeteren van het overleg en het veranderde overheidsbeleid straks in? We nemen u mee op onze vraag welke nieuwe bestuurlijke kansen er liggen voor een betere omgang met onze omgevingsontwikkeling en de rol van de burger en overheid. Een goede organisatie van de uitvoeringspraktijk omgevingswet is hierbij een belangrijk instrument voor de ambtelijke organistaie. Belangrijk aspect voor degene die met de nieuwe omgevingswet gaan werken is, om te weten welke impact de komende wet gaat hebben op de bestaande regelgeving en procedures. Anders dan op de eerste en tweede dag, ligt nu de vraag centraal hoe we organisatiemanagement zo kunnen inrichten dat de nieuwe wet voor mentaliteits en gedragsverandering zorgt, en dus automatisch tot besparingen zal leiden. Naast het benoemen van de actuele ontwikkelingen zal er ook ruimte zijn voor het benoemen van knelpunten en oplossingen. Aan de hand van aansprekende praktijk voorbeelden schetsen de sprekers vanuit hun vakgebied, oplossingen.