Alle wetten die betrekking hebben op de leefomgeving worden teruggebracht naar één wet; de Omgevingswet. De regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden eenvoudiger en zijn hiermee samengevoegd. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is een essentieel hulpmiddel voor de integrale werking van de Omgevingswet. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk moeten elk hun eigen software van vergunnings-, plan- en zaaksystemen digitaal aansluiten op het DSO. Dit is nodig om na inwerkingtreding van de wet, vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen, toepasbare regels en vragenbomen te ontsluiten en digitale plannen en besluiten te kunnen publiceren. 

Veel vragen worden u beantwoord in onze Live Webinars

Deze operatie is zowel op technisch en bestuurlijk, alsmede op uitvoerend niveau zeer complex. Wij krijgen dan ook veel vragen over het DSO en de landelijke voorziening (DSO-LV). Ook u zult uw vragen hebben; wie doet wat, waar liggen de verantwoordelijkheden, wat zijn de voordelen, wat verandert er ten opzichte van nu en wanneer is het gereed? In onze vierdelige live webinar serie (met terugkijk mogelijkheid!) krijgt u allereerst inzicht in het DSO. Van daaruit gaan we de verdieping in en krijgt u een stukje maatwerk ‘on the road’.

Interactief en persoonlijk

In vier sessies van ongeveer één uur krijgt u naast de behandeling van een aantal vaste onderwerpen, ook de gelegenheid voor het stellen van uw persoonlijke vragen over het DSO. Op deze manier kunnen wij u, naast de essentiële informatie, ook  een stukje maatwerk leveren. De groepsgrootte is beperkt, zodat structuur en efficiency behouden blijft en we kunnen leren van elkaar.  

Docent

Voor deze webinar is uw docent Elly Romanesko. In  opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is zij als gateway reviewer zeer nauw betrokken bij de implementatie van het DSO. Dichter bij de bron kunt u bijna niet komen! meer informatie over deze docent

Voor wie

De webinar is bestemd voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. De Omgevingswet is immers integraal en raakt hiermee velen in het proces van gebiedsontwikkeling. Van manager tot medewerker, van initiatiefnemer tot belangenvertegenwoordiger, van bestuurder tot politicus. 

Reserveer

Zet de data van de vier webinars vast in je agenda! Aanvangstijd altijd om 20:00 uur (Zoom).

                    

donderdag 24 juni 
– introductie DSO ; hoofdlijnen in de implementatie en werking van het DSO
– inventarisatie van uw informatiebehoeften

dinsdag 29
– testen na aansluiten
– verdere verdieping en inventarisatie van uw keteninformatiebehoeften

donderdag 1 juli
– toepasbare regels maken? Multidisciplinaire teams en interbestuurlijke samenwerking
– verdere en inventarisatie van uw informatiebehoefte

donderdag 15 juli
– de transformatie; een doorkijk naar het vervolg na de invoeringje 1 juli 2022, lopende  tot 1 januari 2029
– onderwerp naar keuze
– beginnen van al uw vragen en onduidelijkheden inzake het DSO

Aanmelden

Kosten voor deze vierdelige webinar: € 450,= exclusief BTW. Vraag alvast in uw organisatie naar het opleidingsbudget!