Docenten

Elly Romanesko heeft vele jaren voor de rijksoverheid gewerkt onder het motto ‘Beleid is alleen leukals het goed uitvoerbaar is.’ Als programmadirecteur en programmamanager van complexe veranderopgaven met een grote ICT component was zij werkzaam bij diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Bij de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens was zij de kwartiermaker en directeur van het College Bescherming Persoonsgegevens (thans Autoriteit Persoonsgegevens). Als Gateway reviewer (zie www.gatewayreview.nl), heeft zij regelmatig grote veranderopgaves bij gemeenten, provincies en rijk mogen toetsen, waaronder de implementatie van het DSO. Alle ins- & outs zijn haar bekend.