aanmelden bouw

Aanmelding Ik betaal liever na ontvangst van factuur, mijn deelname hangt af van de beschikbaarheid op het moment van betaling. Heeft deze betalingswijze uw voorkeur? Mail dan de hierboven gevraagde gegevens naar jvoacademiestichting@gmail.com

Read More

Docenten

Docenten

Docenten Elly Romanesko heeft vele jaren voor de rijksoverheid gewerkt onder het motto ‘Beleid is alleen leukals het goed uitvoerbaar is.’ Als programmadirecteur en programmamanager van complexe veranderopgaven met een grote ICT component was zij werkzaam bij diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Bij de invoering van de Wet bescherming pe...

Read More

Aanmelding Webseminar Omgevingswet

Studiemateriaal  Na uw aanmelding ontvangt u van tevoren een syllabus, zodat op de dag zelf een vliegende start kan worden gemaakt. Daarnaast kunt u uw (fictieve) praktijkcasus online voorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Tevens wordt u per kwartaal middels onze nieuwsbrief op de hoogte houden van recente jurispr...

Read More

Docenten JVO seminars 2018-2019

De Johan van OldenBarnevelt Stichting is al 35 jaar gespecialiseerd in Omgevingsrecht op het gebied van planschade en nadeelcompensatie. De stichting adviseerd ruim 80 gemeenten en vele particulieren. Ook na het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet zal dit recht voorlopig van toepassing blijven. Vanuit ons vakgebied en ruime ervaring organi...

Read More

Uitnodiging Omgevingswet Seminar dag 1

De Johan Van Oldenbarnevelt academie nodigt u uit voor het bijwonen van onze seminars. Wij organiseren dit seizoen meerdere dagen lees hier onder onze uitnodiging voor dag 1; Voor meer informatie zie onze website https://jvoacademie.nl/jvo-seminars-omgevingswet/

Read More